Fethiye Psikologların Kullandığı Terapi Ekolleri

Fethiye psikolog ların kullandığı bazı terapi ekolleri aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

1. Psikanaliz

Bu yöntem, hastaların bilinçaltının derinliklerine gömülmüş olabilecek bastırılmış düşünce ve duyguları keşfetmelerine, incelemelerine ve bunlarla baş etmeyi öğrenmelerine yardımcı olmaya odaklanır. Depresyon, kişilik bozuklukları, kalıcı ilişki sorunları, duygusal mücadeleler ve travmanın yanı sıra nevrotik ve kendine zarar veren davranış kalıplarıyla uğraşan hastalarda etkili olduğu kanıtlanmış, derinlemesine bir psikoterapi yöntemidir.

2. Bilişsel Davranış Terapisi (CBT )

Bu psikoterapi hastaların kalıplarını değiştirerek davranışlarını değiştirmeyi hedefler. BDT, kaygı, stres, öfke ve yeme bozuklukları gibi hastaların karşılaştığı güncel sorunları tedavi etmek için kullanılan kısa vadeli bir yaklaşımdır.

3. Bilişsel Analitik Terapi (CAT)

Aşırı kontrollü ebeveynlik, tipik olarak ergenlik veya yetişkinlik döneminde aşırı asi bir doğaya yol açar. CAT hastaları sürece aktif olarak katılarak uyumsuz davranışlarını frenleyecek stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

4. Gestalt Terapisi

Bu danışan merkezli psikoterapi biçimi, genellikle ilişki zorlukları, depresyon, kaygı ve düşük benlik saygısı yaşayan hastalar için kullanılır. Ayrıca hastaların duygusal stresinin fiziksel olarak migren baş ağrıları ve sırt spazmları ile kendini gösterdiği durumlarda da olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Gestalt terapisi, drama veya sanat gibi yöntemler kullanarak, muhtemelen acı verici sorunları yüzeye çıkarmayı teşvik eder, böylece hastaların kendilerini güvende ve güvende hissettikleri bir ortamda olumlu bir şekilde ele alınabilir.

5. Hipno-Psikoterapi

Bu, psikoterapatik müdahaleleri artırmak için hipnozun klinik kullanımı olarak tanımlanır. Seçici dikkat ve önerilen deneyimler yoluyla derin psikolojik sorunların ve psikiyatrik hastalıkların tedavisi içindir. Hipno-psikoterapi genellikle bilişsel davranışsal hipnoterapi olarak bilinen bir tedavide BDT ile kombine edilir.

6. Dans/Hareket Terapisi (DMT)

 Bu dışavurumcu bir terapidir ve bazı durumlarda hareket psikoterapisi olarak anılır. Hareket ve duygu arasındaki iyi araştırılmış ilişkiden yararlanır. Dans/hareket terapisi bazen yeme bozukluklarının ve zayıf benlik imajının tedavisinde uygulanır.

7. Sanat Terapisi

Bu, hastaların duygularını serbest bırakmak için sanatın kullanıldığı başka bir ifade edici Fethiye terapi şeklidir. Ek olarak, hastaların ürettiği sanat, bir akıl sağlığı sorununun altında yatan belirtiler için terapist tarafından değerlendirilir. Genellikle çocukların ve ergenlerin tedavisinde kullanılır bazı durumlarda yetişkinler için de etkili olduğu kanıtlanmıştır.

8. Bütünleştirici veya Bütünsel Terapi

Bu, farklı terapilerin bir birleşiminin belirli bir bireyle en iyi yaklaşım olduğunu düşünen bazı Fethiye psikologlar tarafından uygulanmaktadır.