Fethiye Psikolog Terapi Çeşitleri

Fethiye psikolog kliniklerinin verdiği hizmetler aşağıda detaylı açıklanmıştır.

Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel terapi, müşterinin bir sorunu çözmesine yardımcı olmak için eğitimli bir profesyonel, genellikle bir terapist veya fethiye psikolog tarafından verilen psikoterapidir. Bireysel terapi için gereken toplam süre değişir. Hastalığın tüm yönlerinin tedavi edilmesini sağlamak için genellikle en az sekiz seans gerekir. Terapinin önemli bir kısmı, psikoloğunuzun durumunuzu izleyebilmesi ve kontrol altında tutabilmesidir. Amaç, iyi olduğunuzdan emin olmak için bir ay, altı ay ve 12 ay sonra sizi takip muayenelerine geri getirmektir.

Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisi, ailelerin psikolojik sorunlarını çözmek için uygulanan psikolojik bir yöntemdir. Sadece bir aile üyesini etkiliyor gibi görünen bazı rahatsızlıklar, genellikle aile içindeki bilinçsiz çatışmalardan kaynaklanır veya daha da şiddetlenir. Fethiye aile terapisti, bu gizli çatışmaları gün ışığına çıkarmaya ve çözmeye yardımcı olur. Aynı zamanda aile üyelerinin birbirlerine açılmalarına ve birbirlerine saygı duymalarına yardımcı olur.

Çocuk ve Ergen Terapisi Nedir?

Çocuklara, ergenlere ve gençlere yatırım yapmak, yetişkinlere yatırım yapmaktan çok daha verimlidir. Çocukluk ve ergenlik döneminde erken ve zamanında müdahale ederek yıllarca mutsuz olmalarını ve yıllarca hayatlarında kötü izler bırakmalarını engelleyebiliriz. Burada sorumluluk önce anne babaya, sonra terapiste aittir. Aklı başında nesillerin temeli çocukluktur. Çocuk terapisinde çocukla iletişimin temeli oyundur. Ergenlerdeki terapiler, sözlü iletişim, yaşam deneyimleri, kişilerarası ilişki kalıpları ve zihinsel kalıplarda yetişkinlerden farklıdır. Çocuk ve ergenlerin zihinsel gelişimi ve zihniyeti anlaşılmadan yürütülen terapiler başarısızlığa mahkumdur.

Grup Terapisi Nedir?

Grup terapisi, bir veya daha fazla terapistin aynı anda birkaç kişiyle çalışabileceği bir psikoterapi şeklidir. Bu terapi türü, çeşitli ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır, özel terapi ofislerinde, hastanelerde, psikiyatri kliniklerinde ve topluluklarda. Grup terapisi genellikle tek başına kullanılır, ancak aynı zamanda bireysel terapi ve ilaç tedavisini de içeren kapsamlı bir tedavi planına büyük ölçüde entegre edilmiştir.

Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel terapi, cinsel işlev ve bozuklukların tedavisine yönelik bir terapi hizmetidir. Davranış, düşünce ve duyguların incelendiği görüşmelerden oluşur. Çatışmanın neden olduğu kaygı ve kaygıyı azaltmayı amaçlar. Cinsel eğitim eksikliği, cinsel bilgi eksikliği, yetersiz cinsel deneyim, cinsellik ve ebeveynlik tarzı ile ilgili yanlış anlamalardan kaynaklanan sorunlar cinsel sorunlara yol açabilmektedir.