Psikolog ve Aile Terapisti

Fethiye psikolog kliniğinde ailelerin, çiftlerin yaşadığı sorunlardan kaynaklı tercih edilen terapi çeşiti aile terapisidir. Fethiye aile terapisi alanında uzman psikologlar bulunmaktadır. Ama bunlardan önce makalemizde farklı başlıklardan bahsedeceğiz.

Psikiyatri ile Psikolog arasındaki farklılıklar nelerdir?

Bu makalede tartışacağımız gibi, psikologlar ve psikiyatristler arasında bir takım farklılıklar vardır.

Genel olarak konuşursak, en önemli fark, psikologların hastaları konuşma terapisi ile tedavi etmesi ve

psikiyatristlerin hastaları tıbbi prosedürler ve reçeteli ilaçlarla tedavi etmesidir. Herhangi bir birey için

doğru yaklaşım, durumuna, durumun ciddiyetine, kişisel tercihlerine, coğrafi bölgelerine ve ödeme

yeteneklerine bağlı olabilir.

Psikiyatri ile Psikolog arasındaki benzerlikler nelerdir?

En önemlisi, her ikisi de hastaların mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerinin önündeki zihinsel ve

duygusal engellerin üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Aslında, bu hedefe ulaşmak için genellikle

birlikte çalışırlar.

Psikoloji nedir?

Amerikan Psikoloji Derneği, psikolojiyi “bireylerin davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel

olarak incelenmesi” olarak tanımlar. Başka bir deyişle, psikoloji, bireyler arasındaki etkileşimlerin yanı

sıra bir bütün olarak topluma da odaklanır.

Psikiyatri nedir?

Amerikan Psikiyatri Birliği, psikiyatriyi “zihinsel, duygusal ve davranışsal bozuklukların teşhisi, tedavisi

ve önlenmesine odaklanmış” olarak tanımlar. Başka bir deyişle psikiyatri, bireyleri sosyal ve biyolojik

olarak dikkate alan bir tıp bilimidir.

Psikolojiye Karşı Psikiyatri – Eğitim ve Öğretim

Hem psikiyatristler hem de psikologlar, hem eğitim hem de öğretimi birleştiren yoğun kursları

tamamlamış doktorlardır. Kısaca, psikiyatristler M.D. veya D.O. unvanını almış tıp doktorlarıdır.

Psikologlar ise, kendilerine “Doktor” olarak hitap edilmelerini sağlayan bir doktora derecesini

tamamlamışlar ve ya doktora derecesini almışlardır. veya Psy.D.

Psikiyatristler kariyerlerine diğer tüm tıp doktorlarıyla aynı tıp fakültesi eğitimi ile başlar. Diğerleri

arasında anatomi, davranış bilimi, biyokimya, sinirbilim ve psikiyatri dersleri alırlar. Ayrıca, en az altı

uzmanlık alanında çalışmaya maruz kalırlar. Tıp fakültesini tıp diplomasıyla bırakırlar ve bu noktada ya

Tıp Doktoru (M.D.) ya da Osteopatik Tıp Doktoru (D.O.) olarak bilinirler.

Psikiyatride uzmanlaşmak için doktorlar ayrıca uzmanlık eğitiminde psikiyatriye odaklanarak en az

dört yıl geçirirler. Bu ihtisasın bir parçası olarak, her yaştan hastayla çeşitli tıbbi ortamlarda eğitim

alarak, hastaların karşılaştığı çeşitli ruh sağlığı sorunlarına maruz kalırlar. İkametlerini tamamladıktan

sonra çoğu, Amerikan Psikiyatri ve Nöroloji Kurulu’na kurul sertifikası için başvurmayı tercih ediyor.

Bazıları ayrıca çocuk ve ergen psikiyatrisi, adli psikiyatri veya bağımlılık psikiyatrisi gibi bir yan dalda

daha fazla çalışma yapmayı tercih eder.

Psikologlar farklı bir yol izlerler. İlk önce doktora çalışmalarını tamamlamaları gerekir, tipik olarak bir

Felsefe Doktoru (Ph.D.) veya bir Psikoloji Doktoru (Psy.D.) kazanırlar. Bunu takiben, mezunların bir ila

iki yıllık bir ikamet yerine getirmeleri gerekmektedir.

Farklı eyaletlerin psikologlar için farklı gereksinimleri vardır. Psikoloji içindeki uzmanlık alanları

arasında klinik psikoloji, davranışsal ve bilişsel psikoloji ve aile psikolojisi bulunur. Psikologlar

uzmanlık alanlarında American Board of Professional Psychology’den sertifika alabilirler.

Özetle, eğitim ve öğretim söz konusu olduğunda, psikologlar ve psikiyatristler arasındaki temel fark,

çalışmalarının odak noktasıdır. Bununla birlikte, her ikisi de insanların neden böyle düşündükleri ve

davrandıklarıyla ilgilenir.